REGULAMIN STROJMISIOWEGO KALENDARZA ADWENTOWEGO

REGULAMIN KONKURSU: KALENDARZ ADWENTOWY
§ 1
Zasady ogólne
Organizatorem konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest ECO LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544084, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP: 6452542085, REGON: 360809211, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep.strojmisie@gmail.com, numer telefonu: +48 577 430 406, właściciel i administrator fanpage’a na portalu Instagram https://www.instagram.com/strojmisie/, dalej jako „Fanpage”
Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Instagrama.
Fundatorem nagród jest Organizator.
§ 2
Zasady Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.12.2023 r., z chwilą jego ogłoszenia na Instagramie i trwa do 24.12.2023r.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada swój profil osobowy na portalu Instagram.com (dalej jako „Uczestnicy”).
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające tzw. konta fikcyjne, tj. niepowiązane w sposób immanentny z ich osobą, jak również nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie w imieniu osób trzecich.
Uczestnik Konkursu “KALENDARZ ADWENTOWY” ma za zadanie:

 1. Odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe pod postem konkursowym
 2. Oznaczyć Organizatorów
  W Konkursie nie biorą udziału i nie podlegają ocenie posty i komentarze, które:
 3. nie są związane z tematem Konkursu,
 4. nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu,
 5. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, dobre imię Organizatora lub osób trzecich,
 6. są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji,
 7. odnoszą się do religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych,
 8. zawierają elementy skrajnie erotyczne lub elementy pornografii.
  Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Z chwilą wykonania zadania konkursowego, Uczestnik:
 9. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) oraz wizerunku dla celów przeprowadzenia Konkursu,
 10. wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) oraz wizerunku dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Instagramie Organizatora,
 11. oświadcza i potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do jego publicznego wyświetlania i prawo wysłania go na Konkurs.
  § 3
  Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody
  Zwycięzcą Konkursu zostanie jedna osoba wytypowana przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na Instagramie komentarzy konkursowych.
  Kryteriami wyboru będą: kreatywność, nawiązanie do tematyki Konkursu, wyczerpanie tematu.
  Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
  Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością na Instagramie w
  przeciągu maksymalnie 3 (trzech) dni od zakończenia danego Konkursu.
  § 4
  Zasada Odbioru nagrody
  Zwycięzca nagrody po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem przesyła dostępny i wybrany rozmiar wraz z linkiem do wybranego oraz wygranego produktu. Na tej podstawie Organizator konkursu wygeneruje kod rabatowy, który umożliwi zdobywcy nagrody na zakup produktu za 1 pln. Zwycięzca nagrody ma obowiązek do 3 dni od doręczenia kodu wykonać zakup na stronie https://strojmisie.pl/ oraz w komentarzu do zamówienia napisać nr wygranego okienka kalendarzowego. Nagroda zostanie wysłana maksymalnie do 15 dni roboczych. Nagrody nie można wymienić, ani zwrócić.