Projekt Unijny

Tytuł projektu: „Ekspansja międzynarodowa marki STROJMISIE poprzez udział w programie promocji branży mody polskiej.”

Beneficjent: ECO LABEL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 369 390.18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 313 981.62 PLN

Cele projektu: celem projektu jest promocja odzieży dziecięcej na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dedykowanemu branży mody polskiej, w tym w wybranych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicą oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych.

Swoim zakresem projekt obejmuje działanie na rynkach perspektywicznych Azji Południowo-Wschodniej (Japonia), Ameryki Północnej (USA) oraz Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA), a także rynkach europejskich..

Efekty projektu: efektem projektu ma być ekspansja międzynarodowej spółki pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki, pozyskanie nowych kontraktów zagranicznych oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.